De bekende molen in Lunteren kwam regelmatig in het nieuws vanwege de onderhoudsstaat en de bedreigingen van de molenbiotoop. Inmiddels is de molen eigendom van de gemeente Ede en zijn er na diverse protesten een aantal veranderingen doorgevoerd in de molenbiotoop. Mede dankzij de heren Steenbergen en Ravesloot van de Hollandsche Molen is dit gelukt.

Jammer is het dat de omgeving waar binnen de molen functioneerde en je de ontwikkeling van het maalderijbedrijf kon zien, straks teniet wordt gedaan.

Naar ik begreep is het kenmerkende maalderijpand te slecht om te behouden.

Ook dat hoort bij de historie van deze molen. De molen staat er slecht bij en het staartwerk is inmiddels afgenomen. Het is weer vele jaren geleden dat Hans de Kroon hier het vangtouw in zijn handen had.

Het rommelt flink op biotoopgebied in die streek. Ook zijn er bedreigingen in Wageningen en ook in Rhenen. Overal proberen overheden in te breiden en dat liefst met hoogbouw. Dat is prima maar respecteer wel die molenbiotoop.

In hoeverre zou in Lunteren de (gewijzigde) Gelderse molenverordening geholpen hebben?

Hieronder het plan van De Hoop:

Bron: www.lunteren.com

(op de site een kaartje van het plan)

In 2009 start bouw De Molenpol?

Het gaat er dan toch van komen. Het nieuwbouwplan De Molenpol is uit de kast gehaald en afgestoft. In de Lunterse Krant van medio 2004 viel toen te lezen dat de eerste huizen in 2006 zouden worden opgeleverd.

Nu, ruim twee jaar verder, ziet het er naar uit dat men medio 2009 start met het realiseren van het nieuwbouwplan De Molenpol.

Het gebied wordt begrensd door de Dorpsstraat, De Molenpol, De Molenperkweg en de Mielweg. Er worden rond de 100 huizen in diverse categorieën gebouwd, waaronder seniorenwoningen en woningen voor starters.

Essentieel

“Hoe zit het met de Molenpol? Deze vraag heb ik de afgelopen jaren ontelbare keren gehoord.” Aan het woord is wethouder Dekker.

“In 2004 waren we, gemeente Ede en provincie Gelderland, al heel ver heen. Wat ons betreft waren we ermee klaar en konden we beginnen. De provincie had de vergunning al afgegeven.”

“De Vereniging Hollandse Molen en Stichting Vrienden Gelderse Molen trokken aan de bel. Zij dienden een bezwaarschrift in. Dit betrof de windvang van de wieken van de molen ‘De Hoop’ (rijksmonument). Dit vertraagde de start van het nieuwbouwproject.”

Dekker geeft aan dat ‘De Hoop’ essentieel is voor het woningbouwplan. Echter dat ook het woon- en leefmilieu een zwaar wegende stem heeft in het plan.

In de nabijheid van de molen komen half-vrijstaande woningen in één laag (incl. kap). De bouwhoogte loopt geleidelijk op tot een bouwhoogte van drie lagen, waarvan de bovenste de kap.

Restauratie

Uit overleg met de betrokken partijen werd gekozen voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Deze is deze week de raad van de gemeente Ede gepasseerd en ligt sinds 21 augustus ter inzage.

Hierin zijn enkele kleine wijzigingen in aangebracht. De windvang en zichtlijn op de molen is verbeterd. Drie bomen uit het oorspronkelijke plan zijn verdwenen. Getracht wordt deze bomen te compenseren in het nieuwe plan. Eén waardevolle boom wordt verplaatst.

Dekker: “De bezwaarmakenden van het eerste plan hebben zich kunnen vinden in het nieuwe bestemmingsplan. Zij hebben hun tevredenheid hierover uitgesproken. Wij willen de Lunterse molen weer aan het draaien hebben. Deze is en blijft van essentieel belang in het plan. De ontwikkelaar van ‘De Molenpol’ heeft zich verplicht een deel van de opbrengst te besteden voor de restauratie van ‘De Hoop’.”

Alle partijen en ook de toekomstige bewoners hopen op de kortste route tot realisatie van het nieuwbouwplan ‘De Molenpol’. Blijven bezwaren uit, dan kan al begin 2009 gestart worden met het bouwrijp maken. De eerste woningen kunnen dan in de tweede helft van 2010 worden opgeleverd.

Blijft over de firma Wolff.

“Wolff verhuisd naar het bedrijventerrein De Stroet. Wij (gemeente Ede) hebben overeenstemming bereikt met de ondernemersvereniging De Stroet over hun bezwaar m.b.t. de komst van Wolff. De bouwvergunning voor Wolff is binnen.”

De boerderij aan de Dorpsstraat blijft en wordt opgenomen in het plan ‘De Molenpol’. De voormalige maalderij van Veldhuisen gaat tegen de vlakte. De conditie ervan bleek dusdanig dat deze niet behouden kon blijven.