elektriciteitsopwekking

 • piet

  Bij elektriciteitsopwekking met de oude traditionele windmolens, of met de moderne windmotoren, was, en is, altijd het probleem: hoe sla je de elektriciteit op. Levering, van met windkracht opgewekte energie, aan het elektriciteitsnet is altijd onzeker zodat er een opgestookte centrale op de achterhand gereed gehouden moet worden. Met windkracht opgewekte energie zou veel zinvoller ingezet kunnen worden wanneer de gewonnen energie tijdelijk opgeslagen zou kunnen worden. De aan de wind onttrokken energie kan dan gebruikt worden om in te zetten wanneer er een piekvraag naar stroom is. Er zijn dan minder centrales nodig en er hoeven geen opgestookte centrales achter de hand gehouden te worden.

  In het plan Lievense, van een aantal jaren gelden, werd voorgesteld om met windmolens water op te malen in een deel van het IJsselmeer. Met dat opgemalen water zouden turbines aangedreven moeten worden bij een piekvraag naar stroom.

  Een veel oudere ‘oplossing’ van dit vraagstuk is afkomstig van A.J. Dekker en C.P.J. Staal in een boekwerkje uit ca. 1934: De Hollandsche Molen als brandstoflooze Krachtcentrale door middel van IJsaccumulatie. Met een, uiteraard verdekkerde, windmolen zou een warmtepomp aangedreven moeten worden voor de productie van warmte en ijs.

  Bij een investering van f 40.000,- en een jaarlijkse opbrengst van f 7.700,- zou er een (financieel) rendement van bij 20% behaald worden.

  Is dit idee ooit verder gekomen als de tekentafel?

 • Andreas de Vos

  Wat moet je nou met warmte en ijs, terwijl het merendeel van het energieverbuik (in ieder geval tegenwoordig) bestaat uit elektrische energie?

  In diezelfde jaren 30 (zelfs al in de jaren 20!) bestonden er kleine windmolentjes met een generator, waarvan de opgewekte energie werd opgeslagen in een batterij accu's. Dit was een ontwikkeling van/door een Amerikaanse fabrikant van radio's die daarvoor door accu's gevoed werden. Maar die dingen raken leg en men moest dan naar de plaatselijke garage om ze op te laten laden. Om de landbouwers te voorzien in een onbeperkte bron van elektriciteit voor in de eerste plaats die radio, later een paar lichten voor in huis, wat huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap voor in de schuur werd dir product (molentje en accu's, met regelaar) aangeboden.

  De grap is, of eigenlijk het trieste van het verhaal, dat in de jaren 30 tijdens de depressie in het agrarische gebied een elektriciteitsnetwerk werd aangelegd bij wijze van werkverschaffing. Na de 2e wereldoorlog moest iedereen aan het netwerk, vanwege de vooruitgang, een initiatief van Teddy Roosevelt de toenmalige president van de USA. De maatschappijen weigerden echter eigenaren van zo'n Wincharger (of een soortgelijk ander merk) aan te sluiten, maar een paar knallen met een geweer loste dat “probleem” vaak snel op.

  Gevolg is wel dat een flink deel van de Amerikaanse bevolking (namelijk de meeste bewoners van het uitgestrekte en relatief dun bevolkte platteland) met die winchargers wel in hun eigen behoefte aan elektriciteit konden voorzien, men volledig gewend was aan de beperkingen (te lang geen wind, geen prik uit de muur) en hiermee de basis voor wat we nu misschien zouden moeten gelegd zou zijn. Maar wel om zeep geholpen door Roosevelt.

  Meer info hierover over de historie van de Wincharger molentjes (ik moet zeggen dat ik het uitermate geinig en interessant vind): zie http://www.wincharger.com/

  Ook in Nederland zijn die molentjes in gebruik geweest, zelfs hier in de omgeving ken ik 1 exemplaar dat nog overeind staat (staat van onderhoud en functioneren mij onbekend).

  In ieder geval is het principe van opslag in “gewone” accu's zeker in combinatie met moderne omvormers en frequentieregelaars absoluut haalbaar. Er is echter geen mens die er aan denkt…

  Groetsels,

  Andreas de Vos

 • Jacob Dekker

  Hallo Andreas,

  Ik neem even de vrijheid om je te wijzen op een onjuistheid in je bericht. Jij bedoelt niet Teddy Roosevelt, die president was van 1901 - 1909, maar Franklin Delano Roosevelt, die president was van 1933 - 1945. Hij stierf voordat WO II afgelopen was. De eerste president van de USA na WO II was Harry Truman (1945 - 1953)

  Groet, jAAp

 • Martin E. van Doornik

  Klopt, Jaap. Er waren twéé Roosevelts, van oorsprong een Nederlandse naam. Ik was zelf in the States toen Harry S Truman (altijd een S zónder punt) op 26 dec. 1972 overleed. Daarna gingen veel Stars and Stripes maandenlang (!) op halfstok, een daarvan heb ik gefotografeerd op the State Capitol van Wisconsin in Madison.

 • Andreas de Vos

  Dag Jaap,

  Dank, ik heb me inderdaad vergist in de juiste Roosevelt. Naar ik van (of een link via) de Wincharger website had begrepen (alweer een tijdje geleden ook) was de laatste Roosevelt ook degene die het initiatief had genomen om het landelijk gebied aan het elektranet te krijgen, dus misschien toch nog voor de oorlog. Of het werd na zijn dood alsnog opgepakt.

  In ieder geval, het idee van zelfvoorziening in energiebehoefte op een natuurvriendelijke manier, inclusief hoe men met die energie om gaat was wel om zeep. Heel erg jammer, want draai dat maar eens terug… Regeren is vooruitzien zeggen ze wel.

  Groetsels,

  Andreas de Vos