Aan: Alle vrijwillige molenaars van Noord-Holland en betrokkenen bij een molen-vrijwilligers project

Uw kenmerk

Ons kenmerk: CENH/08/291/PS

Datum: 16 september 2008

Onderwerp: Molenprijs Noord-Holland 2008

Noord-Hollandse Molenprijs 2008

Geachte heer, mevrouw,

De Provincie Noord-Holland nodigt alle vrijwillige molenaars in Noord-Holland uit om deel te nemen aan de Molenprijs Noord-Holland 2008. Deze prijs is in het leven geroepen om het vrijwilligerswerk in en rond de molens in Noord-Holland te stimuleren. Daarom is de prijs ook bedoeld voor vrijwilligersprojecten die onder leiding staan van een beroepsmolenaar.

De prijs bestaat uit vijf gelijke delen van € 2.000,00 en wordt aan vijf activiteiten toegekend, die hebben plaatsgevonden in de periode 1 januari tot en met 30 september 2008.

Deelnemers dienen een verslag van hun activiteit in te sturen. In dit verslag moet aandacht worden besteed aan:

• naam activiteit, adresgegevens, naam van de molen;

• het publieksbereik, mogelijk met aanduiding van de doelgroepen;

• waardering van het publiek;

• publicitaire impact;

• hoe belangrijk is de bijdrage van vrijwilliger(s);

• waarin onderscheidt de activiteit zich van andere activiteiten;

• zo mogelijk aandragen van kwantitatieve gegevens;

• kan de activiteit ook zonder veel problemen op andere molens worden uitgevoerd;

• relatie met andere activiteiten (indien van toepassing);

• samenwerkingsverbanden (indien van toepassing).

(graag het verslag volgens bovenstaande punten indelen)

Het verslag heeft maximaal de omvang van één A4 en kan worden aangevuld met bijlagen, zoals foto’s, video en krantenknipsels.

Het verslag dient uiterlijk 31 oktober 2008 te worden toegezonden aan:

Cultureel Erfgoed Noord-Holland

t.a.v. Peter Saal

Postbus 205

2000 AE Haarlem

De uitreiking van de prijzen door de voorzitter van de jury, mevrouw S. Baggerman, zal op 29 november 2008 plaatsvinden.

De jury bestaat uit vijf leden:

- mevrouw S. Baggerman, voorzitter, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

- mevrouw G. Blokker, lid Provinciale Staten van Noord-Holland;

- mevrouw A. Zeeman, lid Provinciale Staten van Noord-Holland;

- W. Rol, bestuurslid Provinciale Molencommissie;

- E. Zwijnenberg, lid Raad van Advies Provinciale Molencommissie.

Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Postbus 205 | 2000 AE Haarlem

T: 023 – 553 14 98 | F: 023 – 531 84 36

E: info@cultureelerfgoednh.nl

I: www.cultureelerfgoednh.nl