Aan Leo Endedijk: laat DHM zich aansluiten bij het (anti-)vuurwerkmanifest!

 • DELETION_USER

  http://nos.nl/artikel/2076192-steeds-meer-organisaties-zijn-voor-een-vuurwerkverbod.html

  http://nos.nl/artikel/2076227-politiek-is-doof-en-blind-voor-vuurwerkellende.html

  Citaat uit het tweede van deze twee stukken op de NOS-site:

  De meeste organisaties die het manifest steunen komen uit de medische wereld. Faber denkt dat het een kwestie van tijd is voor ook andere organisaties hun steun uitspreken. Hij denkt dan aan bijvoorbeeld buurtverenigingen en huisdierbezitters.

  Inderdaad, en hopelijk komen vanaf nu ook de organisaties op het gebied van het behoud van gebouwd erfgoed daar bij. En van die organisaties zou De Hollandsche Molen, alleen al op grond van het feit dat zij zelf bijna een van haar eigen molens (de Nooit Gedacht in Warnsveld) aan de vuurwerkidiotie heeft verloren, het voortouw moeten nemen. Molens zijn van alle monumenten het kwetsbaarst voor vuurwerk, c.q. vuurpijlen afgestoken door halve gekken; de voorbeelden liggen voor het opscheppen. Wat niet wegneemt dat er bijvoorbeeld in Amsterdam in het verleden ook al diverse grachtenpanden op die manier in de brand zijn gegaan, om van de talloze boerderijen en andere woonhuismonumenten met een rieten dak nog maar te zwijgen.

  Vandaar mijn dringende verzoek aan Leo Endedijk, van wie ik weet dat hij dit forum volgt: neem het initiatief, laat het bestuur van De Hollandsche Molen contact opnemen met andere monumentenorganisaties, en laten die zich, DHM voorop, aansluiten bij dit manifest!

  http://vuurwerkmanifest.nl/

   

 • DELETION_USER

  Heel goede oproep, Lolke. Waar ik mij bij aansluit.

 • Fietsende

  Volkomen mee eens, ik ben in Blaricum geboren en opgegroeid, waar veel monumentale boerderijen en villa's met rieten daken staan. De eigenaren stonden met angst en beven bij iedere jaarwisseling. Zelfs mijn buurman, die daar een boerderij uit 1696 bezat, een boom van een kerel met schoppen van handen, joeg schreeuwend en op hardhandige wijze mensen in bezit van vuurwerk weg, die ook maar dichtbij zijn pand durfden te komen!

  Onderstaande foto heb ik in februari 1971 gemaakt, nog voor de restauratie. Mijn ouderlijke huis staat rechts buiten beeld. Hoe vaak heb ik hier als kind gespeeld….

    

 • Henk Klöpping

  Ik twijfel of eenalgemeen verbod werkt. Veel mensen vinden het leuk om vuurwerk af te steken. Dat zijn er zoveel dat je kunt verwachten dat een verbod massaal wordt overtreden. En we hebben domweg de politiecapaciteit niet om te handhaven.  Dat gaat denk ik niet werken.

  Lokale vuurwerkvrije zones zijn makkelijker en beter te controleren. Misschien moeten bepaalde wijken met veel brandgevaarlijke gebouwen inderdaad wel vuurwerkvrij worden verklaard.

  En natuurlijk voorlichting.  Plak in je supermarkten en bij vuurwerk distributiepunten posters aan om aandacht te vragen voor de situatie, vraag mensen vriendelijk om uit de buurt van de molen te blijven met hun vuurwerk.

   

  Henk Klöpping, Molen van de Groote Polder, Slochteren
 • DELETION_USER

  Zelf heb ik niks met vuurwerk maar ik vind niet dat je alles maar moet verbieden waar een ander mogelijk last van heeft, als mensen hun eigen handen eraf willen knallen moeten ze dat recht hebben. Wel zou ik het mooi vinden als de jaarwisseling wat meer ging over bijvoorbeeld vieren van het afgelopen jaar, het gedenken van mensen die we missen en het plannen maken voor de toekomst en wat minder over zoveel mogelijk zuipen, lawaai maken en vernielen of lamlendig voor de tv hangen.

  In elk geval:

 • DELETION_USER

  Met witte vuurpijlen beter?

 • Waterpezer

  En dan nog niet eens over die rottige Chineze wensballonnen gesproken.. ook direct verbieden!

  Met vriendelijke groet,
  Jeffrey
 • DELETION_USER

  @Henk: wat betreft dat algemene verbod, zo ver zijn we (helaas) nog lang niet. Dit vuurwerkmanifest is realistisch gezien nog maar een eerste stap om de geesten geleidelijk aan rijp te maken voor steeds stringentere beperkende maatregelen wat betreft het afsteken van vuurwerk door particulieren, met een algemeen verbod dat ook nog te handhaven is enkel als nu nog ver verwijderd einddoel.

  Je kunt het heel goed vergelijken met hoe het de afgelopen decennia is gegaan ten aanzien van roken in het openbaar. Een leuke illustratie daarvan is dicht bij huis te vinden, namelijk bij De Hollandsche Molen. Tot in de jaren 70 was (het recht op) roken in het openbaar iets volkomen vanzelfsprekends, in films en zelfs op tv-fora werd er zoals oude beelden overduidelijk tonen in gezelschap onbekommerd op los gepaft, en een (hypothetisch) algemeen rookverbod zoals we dat de facto ‘binnen’ nu kennen, zou toen net zo min te handhaven zijn geweest als een algemeen vuurwerkverbod nu. Zo kwam bij de jaarlijkse excursies van De Hollandsche Molen ook niemand zelfs maar op de gedachte om iets te doen tegen roken in de excursiebussen. Totdat er, nadat er mensen begonnen te klagen, opeens één bus rookvrij werd gemaakt. Een aantal jaren later was roken nog slechts in één bus toegestaan, en weer een aantal jaren later was roken in alle bussen verboden, zonder dat iemand hier iets opmerkelijks in zag.

  In de hele samenleving is het zo gegaan: de publieke mentaliteit in dezen is, dankzij het vasthoudende streven van een aanvankelijk kleine maar steeds verder groeiende groep mensen, vergeleken met 40 tot 50 jaar geleden geleidelijk aan onherkenbaar veranderd. Vroeger was zoals gezegd roken in gezelschap iets volkomen vanzelfsprekends; nu wordt het als even volkomen vanzelfsprekend gezien dat roken alleen is toegestaan als niemand anders daar overlast van ondervindt. Daar moeten we wat betreft het afsteken van vuurwerk ook naar toe. Daarom, ter bevordering van die noodzakelijke geleidelijke publieke mentaliteitsverandering, is het zo belangrijk dat, precies zoals in de voorbije decennia steeds meer mensen en organisaties met uiteindelijk succes publiekelijk hebben laten blijken de overlast en het gevaar van meeroken niet langer te accepteren, nu zoveel mogelijk mensen en organisaties publiekelijk laten blijken de overlast en het gevaar van particulier vuurwerk niet langer te accepteren. Vandaar mijn dringende oproep, via Leo Endedijk, aan De Hollandsche Molen en de andere monumentenorganisaties om zich uit te spreken en zich aan te sluiten bij het genoemde manifest. Een oproep die ik hierbij nog eens met klem wil herhalen.

  Om de parallel met het roken nog verder door te trekken: een eerste stap in de strijd tegen vuurwerk kan inderdaad zijn om vuurwerkvrije zones in te stellen, zoals de strijd tegen het roken in het openbaar ook begon met het instellen van rookvrije zones. Vervolgens werd/wordt ‘de bewijslast omgekeerd’: in plaats van de specifiek aangewezen rookvrije, respectievelijk vuurwerkvrije zones werd/wordt alles een rookvrije, respectievelijk vuurwerkvrije zone behalve de specifiek aangewezen rook-, respectievelijk vuurwerkzones. En pas met een publieke mentaliteit die zover was/is dat dat als vanzelfsprekend werd/wordt ervaren, konden/kunnen we toekomen aan een algemeen verbod, wat dan voor vuurwerk wel degelijk te handhaven zal zijn, net als de huidige rookverboden. Alleen hoop ik wel dat die noodzakelijke mentaliteitsverandering niet weer 40 tot 50 jaar gaat vergen!

  Tenslotte, wat betreft die voorlichting en dat vriendelijke vragen om ‘afstand houden’ die je noemt: ik heb veel respect voor je vertrouwen in het gezond verstand en de welwillendheid van de mensen, maar ik vrees dat dat vertrouwen in het geval van de vele qua leeftijd en/of mentaliteit puberale ‘vuurwerkliefhebbers’, lees vuurwerkfanaten, eerlijk gezegd vrij naïef is.

  En @Swalker: ‘waar een ander MOGELIJK last van heeft’?? Op welke planeet leef jij in de laatste weken van het jaar, en in het bijzonder op 31 december? Verder, jouw ‘argument’ van ‘wat ze zichzelf aandoen moeten ze zelf weten’ is indertijd ook aangevoerd tegen de helm- en gordelplicht in het verkeer, met hetzelfde totaal negeren van het feit dat de gemeenschap dan uiteindelijk voor de resulterende torenhoge medische kosten mag opdraaien!

   

 • Fietsende

  Ik heb oud en nieuw van 1972 op 1973 in Madison (Wisconsin, USA) gevierd. De enige knal was de kurk van de champagnefles. Om middernacht ben ik de besneeuwde straat op gegaan…. helemaal niemand en erg stil. Daarbij heb ik de onderstaande foto gemaakt, met op de achtergrond the Wisconsin State Capitol, in de eerste minuten van 1973. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin_State_Capitol 

  Wel gebruikt men in Amerika vuurwerk jaarlijks op the Indepedence Day (4 juli), maar in de meeste gevallen worden er professionele vuurwerkshows gegeven. 

  =12pt

 • DELETION_USER

  Lolke Rang

  En @Swalker: ‘waar een ander MOGELIJK last van heeft’?? Op welke planeet leef jij in de laatste weken van het jaar, en in het bijzonder op 31 december?

   

  Ha, zover mogelijk uit de bewoonde wereld. Vliehors (Vlieland), Boschplaat (Terschelling), ergens tussen de Schotse Hooglanders in het Lauwersmeergebied, eilandje Alde Feanen enz. Waar ik dit jaar ben vertel ik natuurlijk niet, als ik ergens een hekel aan heb is het onaangekondigde visite. :)