Samenvatting weer

 • Jan

  De samenvatting is gedurende 6 uur te downloaden van

  https://send-anywhere.com/

  key:

  836677

 • Henk Klöpping

  Leuk, Jan :) 

  Wel ben ik nieuwsgierig naar de context van dit document: gebruiken jullie / jij dat bijvoorbeeld bij lessen? Ik heb een jaar of wat geleden ook zo'n soort “samenvatting” geschreven, die wij hier gebruiken als inleiding in het weer, voor we aan het katern van het Gilde beginnen. Die samenvatting (die “Het weer vereenvoudigd” heet) vind je op de MSMOG site (deze link).

  Henk Klöpping, Molen van de Groote Polder, Slochteren
 • Jan

  Dag Henk,

  Ik behandel elke week het weer. Het weer van de dag en welke wolken zie je en verder steeds een beetje van het weer. Ik begin altijd met de vorming van een depressie. De samenvatting is een geheugen steuntje bij de herhalingen. Ik heb ook zoiets van de wieksystemen.

  https://workupload.com/file/Y66Rq9s

 • Henk Klöpping

  Ziet er ook goed uit, Jan :) 

  Mag / kan dit document vrijelijk gebruikt worden? Zo ja, wie is de copyright houder en onder welke voorwaarden?

  Ter informatie: alles wat wij (Lex en ik) hier maken is onder een CC licentie beschikbaar (de “Common Criteria BY-NC-SA 4.0 licentie”, om precies te zijn). Het copyright ligt bij de MSMOG, maar, ik citeer:

  • 'je bent vrij om dit werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, het werk te bewerken — te herschikken, te veranderen en er afgeleide werken van te maken, maar onder de volgende voorwaarden: de gebruiker dient de maker van  het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik  van het werk. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Als je het werk hebt herschikt, veranderd, of op  het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele  werk. De licentiegever (MSMOG) kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.'

  De volledige voorwaarden zijn te lezen op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/nl/legalcode

  Misschien een idee om je werk ook onder die licentie uit te brengen?

  Henk Klöpping, Molen van de Groote Polder, Slochteren
 • Henk Klöpping

  Overigens behandelen wij hier ook elke week het weer + veiligheid op de molen.

  Henk Klöpping, Molen van de Groote Polder, Slochteren
 • Jan

  Mijn samenvatting is vrijelijk te gebruiken en is dus publiek domein