overbrenging

  • ALfred

    Zijn er berekeningen of schema's van overbrenging van de stenen cq enden.

  • Fietsende

    Vrij eenvoudig: het aantal kammen en staven in het gaande werk tellen of afkijken van de Molendatabase

    (bovenwiel : bonkelaar of schijfloop) x (spoorwiel : schijfloop) = uitkomst

    Bijvoorbeeld molen Kolham > bovenwiel 67 : bonkelaar 34 = 1,971 maal spoorwiel 90 : schijflopen 28 = 3,214 = overbrengingsverhouding 1 op 6,334