Blijkens een tweet van De Hollandsche Molen van 17 september j.l. die ik puur bij toeval onder ogen kreeg, is Johan Bakker, oud-hoofdredacteur van diverse molentijdschriften en in de molenwereld al meer dan een halve eeuw lang een algemeen bekend molenexpert, onlangs overleden.

https://twitter.com/m0lens/status/1306477498142728194

Op de site van DHM is hier echter niets over te vinden. Ik wil niet veel zeggen, maar het lijkt me dat DHM aan het overlijden van een dergelijke cruciale persoonlijkheid binnen de molengemeenschap (die ook ik regelmatig heb geraadpleegd bij vragen over molens en molenafbeeldingen) toch wel iets meer aandacht mag besteden en iets meer publiciteit mag geven dan een tweetje van een paar regels!