Hallo molenaars.

Er wordt in boeken enz., gesproken over b.v. het vast zetten van de Rijn met gips. Wat voor gips wordt hiervoor gebruikt?

B.v.d. Leon