Groen licht voor korenmolen de Gouden Engel

 • stad-alkmaar

  KOEDIJK - Dit voorjaar gaat aan de Kanaaldijk in Koedijk de eerste paal de grond in voor korenmolen De Gouden Engel.

  Daarmee is de restauratie van maalderij Bos aan de Kanaaldijk 235-236 straks compleet.

  Aan deze restauratie wordt gewerkt sinds de laatste telg en firmant, Johannes Bos, in 1997 op 89-jarige leeftijd overleed. Al voor zijn dood had hij besloten het familiebezit onder te brengen in een stichting, die als doel heeft het historische complex aan de Kanaaldijk te behouden.

  Sindsdien is de maalderij (1866) gerestaureerd en de knechtswoning (1871) van binnen en buiten in originele staat hersteld. Ook staat er nu koolboet uit 1891, die elders moest verdwijnen en hier weer steen voor steen is opgebouwd. Het ‘openluchtmuseumpje’ is straks compleet met molen de Gouden Engel en een ontvangstruimte.

  Met de naam de Gouden Engel wordt een oude Koedijker traditie van 31 december in herinnering gehouden. Het dorp viert traditioneel op 31 december een eigen versie van het Sinterklaasfeest. Dit zou zijn ontstaan omdat de vissers van het dorp begin december nog op zee waren.

  Bron: Noordhollands Dagblad

 • Peter van Kuik

  Ik heb hier een dag lang naar gekeken en over verwonderd , maar kan het toch niet laten er een opmerking over te maken. Is dit een 1 april grap, of gaan we de zoveelste korenmolen-die-bij-voorbaad-overbodig-is bouwen? En dat terwijl niet zover weg autentieke molens in MiddenBeemster en Egmond staan te verrotten. Bazelmans zal het niet met mij eens zijn , maar wat mij betreft plaats je de molen van Midden Beemster in Koedijk, waar ze kennelijk de middelen en de wil hebben om het ding te onderhouden, in plaats van nog een korenmolen erbij waar geen werk voor is. Vooral als je dan het voorgaande artikel leest dat de molen in Woerden nu ook al gestopt is met malen bij gebrek aan bakkers. Of word ik te oud en moet ik een andere hobby zoeken of mijn molen toch maar als trouwzaal inrichten? Ik weet het ook niet meer en ga maar naar bed.

  Groeten Peter.

 • leo middelkoop

  Misschien moeten wij toch echt maar eens een symposium organiseren over de vragen:

  “In hoeverre betekent herbouw of reconstructie van een lang geleden verdwenen molen geschiedvervalsing?”

  “In hoeverre betekent reconstructie van een molen die op zijn best doet denken aan de molen die daar lang geleden stond, geschiedvervalsing?”

  “Is het zinvol dat ons overbevolkte en -bebouwde land verder wordt volgescheten met molens waarvan wij het type of de functie toch al kennen?”

  “Is het zinvol om al lang geleden verdwenen molentypen, zoals zeskante houtzaagmolens en grondzeiler-wipkorenmolens (met of zónder bovenzetel), te reconstrueren”.

  “Mag een dergelijke molen ooit aanspraak maken op onderhoudssubsidie uit de monumentenpot, of niet eerder dan in 2058?”

  Succes met de discussie.

  Leo

 • Rob Pols

  Ik denk niet dat je eruit komt tijdens zo'n symposium….

  De Gouden Engel wordt zoals ik het begrijp een totaal nieuwe molen op een plaats waar niet eerder een dergelijke stellingmolen stond. Dat is op zich niet erg historisch, maar als het net zo'n geslaagd project wordt als Het Jonge Schaap, dan wil ik het eerst wel eens afwachten. Ik vind wel dat de nieuwe molen af en toe moet malen, anders wordt het weer zo'n Typisch twee keer in de maand-zaterdagmiddagmolentje.

  Ik las ook ergens - verbeter me als het niet waar is - dat het een molen naar Zaans model moet worden, maar waarom eigenlijk? Het is toch de Zaanstreek niet? Is het niet mooier om een typisch streekeigen molen te bouwen?

  Gr. Rob

 • gerben

  Plannen als deze zijn waardevolle parels in een maatschappij die niet altijd even positief in ontwikkeling is.

  Plannen als deze moet je dan ook koesteren.

  Plaatselijk draagvlak staat (hoop ik) garant voor betrokkenheid waardoor inzet gegarandeerd is en daar kunnen projecten als deze niet zonder.

  Plannen als deze hebben meestal een jarenlang voortraject; de inspanningen bekroond zien met een bericht als dit is fantastisch.

  Wees trots op mensen die dit voor elkaar krijgen.

  Wees positief kritisch en waak voor negatief commentaar: dat verdient men daar niet en dat is ook niet goed voor de houding van molenliefhebbers.

  Een molen die minder succesvol is gaan verplaatsen is te kort door de bocht. Daar zal ter plekke iets aan gesleuteld moeten worden.

  Een nieuwe molen zal vast niet onder monumentenzorg gaan vallen, maar met creativiteit, betrokkenheid, inzet en volharding is er vast wel wat mogelijk om instandhouding te bewerktstelligen.

  Bouw van molens is goed voor de werkgelegenheid en als leertraject een prima scholingsproject.

  Ik wens de mensen van De Gouden Engel een stralend succes.

  Gerben D. Wijnja

 • Piet Groot

  De plek in Koedijk is schitterend voor een stellingmolen.

  Ik heb ook gehoord dat er ideën zijn om voor de molen Het Rode Hert in Oudorp een plek te zoeken met een betere windvang.

  Mijn voorstel is dan ook: verplaats het Rode Hert naar Koedijk.

  Wanneer de naam Het Rode Hert met de molen meegaat, stel ik het oorspronkelijke naambord van deze molen beschikbaar, evenals een oud viertaksrijn uit de gesloopte molen van Bos in Koedijk.

  Piet Groot

 • Rob Pols

  Hoe zou onze vriend J.B. tegenover een verplaatsing van 't Roode Hert staan?! Ik vrees het ergste. Andere vraag: waarom wordt de bebouwing in Oudorp dan niet aan de molen aangepast zoals is gebeurd in Schipluiden bij De Korpershoek? Er staat al ik weet niet hoe lang een molen op die plaats in Oudorp, waarom wordt er dan zo makkelijk gezegd dat die molen daar dan maar weg moet? En waar wil je dan naartoe? Net zo lang tot hij daar weer in de verdrukking komt?

  Waar zijn de biotooprichtlijnen dan voor, vraag je je weleens af….

  Rob P.

 • Piet Groot

  Vierhonderd jaar geleden stond op de plek van Het Rode Hert een standerdmolen zonder stelling, de fundering van de teerlingen zit volgens mij nog steeds onder de betonvloer in de molen.

  De voorganger van de huidige molen had een lage stelling, toen deze molen afbrandde (vuurpijl in rietdek) werd een tweedehands bovenachtkant op een nieuw, veel hoger onderachtkant gezet.

  Uit eigen aanschouwen weet ik dat de molen rond 1965 al veel last van zeilslag had.

  Alkmaar groeide en slokte de gemeente Oudorp op.

  Rond 1968 werden de eerste flats in het zuidoosten gebouwd, ik herinner me hoe de toenmalige molenaar Arie Berkhout vertelde over een rapport van Dhr Korpershoek van de rijksdienst en een verloren rechtszaak.

  Sindsdien is de situatie alleen maar verergerd.

  Mijn mening is dat allen, ook de overheden die akkoord zijn gegaan met windbelemmeringen, hun recht hebben verspeeld om commentaar op een verplaatsing van een windmolen te geven en dienen mee te werken aan een verplaatsing.

  Het is simpelweg een zaak van oorzaak en gevolg.

  En nog iets: een status als beschermd monument is voor bescherming van dit monument, en niet om de monumentale waarde van een monument weg te laten vallen in de nieuw gecreëerde omgeving.

  Een betere plek voor een molen is altijd wel te vinden.

  Voor de duidelijkheid: ik ben niet betrokken bij de plannen in Koedijk, noch bij het beheer van molen Het Rode Hert.

  Ik geef op dit prikbord uitsluitend mijn eigen mening en dat is:

  VERPLAATS HET RODE HERT NAAR KOEDIJK.

  Piet Groot

 • leo middelkoop

  Ik kreeg een keer mail van iemand die de uitdrukking “standaardmolen” gebruikte voor een molen van ‘13 in een dozijn’. Een te verfijnde term om hier niet te noemen.

  Leuk dat men ook in Schiedam wederom dingen wil doen, maar wat schieten wij op met de zoveelste herbouw van een ronde stenen molen aldaar?

  Je kunt het de mensen niet verbieden maar je zou het bijna willen doen.

  In dit verband nog het volgende: zowel De Otter te Amsterdam als Daams Molen te Vaassen werden gereconstrueerd toen er al volstrekt géén economische functie voor deze (overigens zeer interessante!) restanten te bedenken viel.

  Is vervolgens het maken van aanspraak op de omgeving, dus om bescherming van de ‘biotoop’ (om dat rotwoord nu maar even te gebruiken) dan anno 2008 wel terecht? Ik krijg steeds het gevoel dat sommigen de zaak maar op zijn kop zetten.

  Wij zouden evengoed kunnen volstaan met blij te zijn dat deze molens zijn herbouwd tot complete molens (voor wat het waard is) en het daarbij laten.

  Let wel: voor iedere molen die in complete staat de tijden heeft overleefd/getrotseerd en waarvan de omgeving wordt bedreigd, denk ik daar wezenlijk anders over. Begrijp mij dus niet verkeerd!

  Succes met de discussie.

  Leo

 • Andreas de Vos

  Verplaatsing naar Koedijk lijkt me een gepasseerd station. Toen de Noorder Arcade werd gebouwd (of in ieder geval de plannen bekend werden) is daar vanuit diverse kanten tegen geprotesteerd. Maar dat ga je niet winnen. Dat pand is net zo groot (hoog en breed) als het hoofdgebouw van Amsterdam Centraal, maar lang niet zo mooi.

  Ik heb bij monde van Tom Bos, die al voor Het Gilde opgericht was bij Arie Berkhout vrijwilligde vernomen dat Arie aan het gedrag van de molen kon merken dat de wind van de richting van de Grote Kerk kwam, en ook als de wind van de chocoladefabriek van Ringers kwam. Dat laatste pand staat er ook nog, nu deel naast/aan/tegen de Noorder Arcade en huisvest al sinds lange tijd Piet Clerq. Arie noemde wind die over dat gebouw kwam een chocoladewindje.

  Anyway, in die periode van de procedure rond de bouw van Noorder Arcade is al bedacht 't Roode Hert te verplaatsen, naar Koedijk, of een stukje oostelijker naar een erf van een verdwenen stolp aan de Munnikenweg. Ik veronderstel dat die locatie in het open polderland (bescherm gebied!) nu nog steeds de beoogde locatie is, maar weet dat niet zeker. In ieder geval zou de molen dan nog wel op zichtafstand van zijn oude plek komen, en langs de weg waar hij nu ook min of meer langs staat (in de vork van de Munnikenweg en Frieseweg). In ieder geval was Koedijk destijds al afgevallen, hoewel dat niet aan Koedijk lag…

  Het grote probleem nu is vooral de ontwikkeling van bedrijventerrein Huiswaard, nu vooral bekend onder de naam Overstad, gelegen tussen de spoorlijn, de Hoornsevaart en het centrum. Er zijn daar al jaren allerlei plannen, en je weet wel hoe dat gaat. Hoe hoger hoe beter, maar hoe hoog het ook wordt, lager dan nu wordt het zeker niet. Kortom, alleen verslechtering van de windvang die opgeteld moet worden bij de reeds bestaande windbelemmering.

  Persoonlijk vind ik het jammer dat het zo ver moet komen, want de huidige plek is al een heel oude molenlocatie en ondanks de huidige omgeving wel een fraaie in die vork van 2 oude wegen.

  Aan de andere kant: Arie Berkhout heeft zich altijd ingezet die molen in bedrijf te houden, heeft dat ook in een clausule opgenomen toen de molen aan de meelfabriek van Timmerman werd verkocht, die daarna werd overgenomen door Meneba en het beiden netjes hebben volgehouden totdat Meneba besloot dat het niet meer bij de core business paste en de molen verkocht aan de huidige stichting.

  Gemeente Alkmaar (meen ik) heeft betaald aan de nieuwe elektromotor die de fraaie diesel verving (wat ik nog steeds jammer vind, vooral dat die motor verwijderd is, maar uit oogpunt van bedrijfszekerheid is die elektromotor zelf goed te verdigen), en toen er op een van de verdere bouwplannen over Overstad commentaar geleverd werd dat dit nog verder ten koste zou gaan van het maalbedrijf was de reactie van de wethouder: je hebt nu toch een elektromotor? Kortom, het hele concept van een op wind malende WINDmolen is ze nog volslagen onbekend. Of men wil het niet begrijpen, wegens andere belangen die meer geld opleveren…

  Groetsels,

  Andreas de Vos

  Groetels,

  Andreas de Vos