Wordt molenaar!

 • CC/MSMOG

  Dit is een bericht van de Commissie Communicatie van de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen (http://www.msmog.nl)

 • Mike

  vooral de begeleidende tekst hé..

  “Gelukkig draaien de molens tegenwoordig doorgaans zonder molensteen.”

  (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/195103/Molenaar-worden-Deze-vijf-eigenschappen-moet-je-hebben)

  Gelukkig?

 • Lolke

  'Gelukkig' voor de kans op succes bij het werven van broodnodige nieuwe vrijwilligers, Mike, en inderdaad ook ENKEL EN ALLEEN daarvoor!

 • Mike

  Nu ben ik niet mee Lolke. Het is een mooie reclamespot maar, zeg jij nu dat de kans op verwerven van nieuwe vrijwilligers groter is als men niet zou moeten malen?

 • Lolke

  Helaas wel Mike. Het zou natuurlijk prachtig zijn als alle (nieuwe) vrijwilligers het liefst het dichtst in de buurt zouden komen van het oude professionele molenaarsambacht zoals jij dat uitoefent, maar ik vrees dat, als we in de molenwereld enkel van dergelijke ultiem gemotiveerde vrijwilligers afhankelijk waren, de meeste molens, en zeker de meeste korenmolens, tot stilstand en ontoegankelijkheid gedoemd zouden zijn. Nogmaals, helaas.

 • Fietsende

  Alle interieuropnamen zijn op de Entreprise in Kolham gemaakt, de andere molens zijn de Nieberter zeskant en Goliath.

 • DELETION_USER avatar

  Ik snap niet goed dat er een tekort zou zijn. Er zijn thans ruim voldoende geslaagde vrijwillig molenaars, meer dan dat er draaivaardige molens zijn. En een opleiding voor vrijwillig molenaar is niet nodig om mensen rond te leiden en uitleg te geven. Wel kan ik me vinden dat er over enige tijd een tekort dreigt te ontstaan aan jongere vrijwilligers op de molens. Het zijn vooral 50-plussers die je op molens ziet. Veel zelfs al vanaf begin jaren 70 toen de interesse toenam en het molenaarsgilde werd opgericht met daarbij de opleiding voor molenaar.

  Wat mij in bovenstaand artikel enorm stoort is dat je al vrijwillig molenaar mag noemen als je enkel de wieken laat draaien. Het binnenwerk óók gebruiken is kennelijk niet belangrijk meer…. Nou, sloop dat er dan maar uit als het toch niet meer gebruikt behoef te worden. Dan hebben we dus peperbussen met wieken waarop vrijwillig molenaars actief zijn. Of een villa met wieken voor mensen met een goedgevulde beurs. Is dat wat men daar in het hoge noorden wil?? Ik mag hopen van niet.

  Molens moeten niet enkel draaien als toeristenmolen of koffiemolen. Ze behoren daadwerkelijk actief gebruikt te worden waarvoor ze zijn gebouwd, voor zover de lokale omstandigheden dit toelaten. Ja, ik snap best dat er niet elke week voldoende maalgoed is, of boomstammen die gezaagd moeten worden. Of de polder op het juiste peil houden.

  Maar als “men” vind dat dit er niet meer toe doet en het onbelangrijk gevonden wordt, dan zijn de jarenlange inspanningen van met name DHM, GvM en AKG dus eigenlijk voor niets geweest.

 • Lolke

  Charles, wat betreft het daadwerkelijk voor hun oorspronkelijke doel gebruiken van molens (en dan gaat het feitelijk enkel over korenmolens, omdat dat in de praktijk de enige molens zijn waarbij dat gebruiken specifieke deskundigheid eist en dus een probleem kan worden) is de kwestie niet dat men vindt ‘dat het er niet meer toe doet’ of dat men het onbelangrijk vindt, maar heel eenvoudig dat men (terecht) vindt dat draaien en toegankelijk zijn (en dus het werven van vrijwilligers die in eerste instantie daarvoor moeten zorgen) voor die molens altijd nog veel beter zijn dan stilstaan en op slot zitten, wanneer (zoals helaas zo vaak) daadwerkelijk in bedrijf zijn om wat voor reden dan ook voor kortere of langere tijd te hoog gegrepen blijkt!

  Overigens is het GVM indertijd opgericht met aanvankelijk wel degelijk enkel de ambitie om in de opleiding tot vrijwillig molenaar de deelnemers te leren de wieken (op verantwoorde wijze) te laten draaien; het toenmalige begeleidende theorieboek van Den Besten heette dan ook terecht ‘Opleiding watermolenaar’. (Deskundig gebruik van het binnenwerk, van korenmolens dus, is pas later toegevoegd aan de opleidingsmogelijkheden, namelijk toen het AKG er kwam.) Dat je je al vrijwillig molenaar mag noemen als je enkel de wieken laat draaien is dus volledig ‘historisch verantwoord’ en staat volkomen los van het belang dat men hecht aan daadwerkelijk malen en aan de opleiding daarvoor; daar kunnen die nieuwe vrijwillig molenaars altijd nog later warm voor gemaakt worden.

  En uitslopen van het binnenwerk omdat dat toch niet meer gebruikt wordt? Je moet iets meer vertrouwen hebben in de ambitie van een aantal van die nieuwe vrijwillig molenaars om, als ze eenmaal binnengehaald zijn en na hun opleiding en hun slagen goed meedraaien, door te leren en verder te komen, zeker als ze collega's bezig zien die dat al gedaan hebben.

 • Fietsende

  Ik snap niet goed dat er een tekort zou zijn. Er zijn thans ruim voldoende geslaagde vrijwillig molenaars, meer dan dat er draaivaardige molens zijn.

  Hallo Charles, misschien in jouw Haagse omgeving wel, maar het probleem bestaat in bepaalde regio's in Nederland, het is niet overal gelijk verdeeld. Binnen de MSMOG met haar twaalf molens zijn er niet genoeg molenaars! In de afgelopen drie jaar zag ik drie molenaars vertrekken/ophouden en is er één overleden. Twee maanden geleden konden wij een geslaagde binnenkrijgen. Sommige van onze molenaars draaien bij toerbeurten op andere molens. Wij zouden wel erg blij zijn als er meer aanwas zou zijn. Ik ben zelf 67 jaar…. hoe lang nog?

 • DELETION_USER avatar

  Bedankt voor jullie reakties op mijn post.

  Het zou inderdaad best kunnen dat het niet overal gelijk verdeeld is. Daar heb ik geen zicht op.

  En niet iedereen die ooit het Getuigschrift heeft behaald is actief op een molen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zelf behoor ik inmiddels ook tot de groep die niet meer actief is als molenaar.

  Ik had al in mijn post genoemd dat we inderdaad graag instroom zien van jongere mensen. Hoe die te bereiken en hun interesse vast te houden blijft een lastig vraagstuk.

  Toch ben ik het met Lolke niet eens. Toen ik begin jaren 80 actief werd met molens door de opleiding te gaan volgen, was het standpunt dat je op een verantwoorde wijze zelfstandig met een molen kan malen. In ieder geval had het betrekking op poldermolens. Voor industriemolens en korenmolens gold inderdaad dat je wel voldoende kennis daarover bezat, maar je hoefde op die molens alleen “voor de Prins” te kunnen draaien.

  En destijds was ook de regel dat je tijdens de opleiding op zoveel mogelijk molentypen en in alle seizoenen actief geweest was. Dit moest je aantonen met het maalboekje. Ik was in die periode half Nederland door gereisd om hopelijk ruimschoots te kunnen voldoen aan die regel. Volgens mij ben ik daar aardig in geslaagd.

  Ik geloof dat deze regel inmiddels is komen te vervallen. Daar zijn wel andere zaken bijgekomen, zoals goed gastheerschap en veel meer aandacht voor veiligheid in en rond de molen.